Algemene voorwaarden

De huurder kan de woning Bluesgite onder geen enkele omstandigheid langer bezetten als voorzien in het contract tenzij de eigenaar zijn schriftelijke goedkeuring hierover geeft. Geen enkele verandering in het contract zal geaccepteerd worden tenzij met goedkeuring van beide partijen.

Het onderverhuren van de woning is niet toegelaten.

De verhuurder kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of eventuele schade aan de eigendom van de huurder.

Betaling en reservatie : De reservatie wordt definitief van zodra een voorschot van 30% is gestort aan de eigenaar. Het saldo van de huur, forfaitaire kosten en waarborg van 500 euro zal 4 weken voor de verhuring gestort worden aan de eigenaar, tenzij anders goedgekeurd door de eigenaar. Indien de verhuring wordt geboekt minder dan 4 weken voor de verhuring, wordt onmiddellijk de volledige som vermeerderd met €500 waarborg gestort.

Waarborg : Zowel bij het begin als op het einde van het verblijf zal de beheerder met de huurder de woning nakijken op eventuele schade. De waarborg, in mindering gebracht met de verblijftaxen en eventuele schadekosten, zal teruggestort worden aan de huurder binnen 2 weken na het verblijf. Indien de schade moet beoordeeld en hersteld worden door een vakman kan deze periode oplopen tot 2 maanden, dit om de tijd te hebben om de herstellingen uit te voeren. Indien de kosten hoger zijn dan de gegeven waarborg en worden gestaafd met offertes van vaklui of kostenramingen van experten, engageert de huurder zich de bijkomende kosten te betalen. De huurder erkent dat hiertegen geen gerechterlijke procedure kan worden ingezet.

Wanneer de huurder het pand achterlaat zonder de staat van bevinding te tekenen of weigert te tekenen, dan kan de verhuurder eenzijdig de staat opmaken. In dergelijk geval en indien de verhuurder schade of ontvreemding van goederen vaststelt, komt de bewijslast bij de huurder te liggen.

Staat van het huis en gebruik : De huurder verbindt er zich toe om het huis als een goede huisvader te behandelen met respect voor de meubelen, tuin en zijn omgeving. De woning mag niet gebruikt worden voor dans- of muziekavonden die storend zijn voor de buren. De huurder laat de woning in nette staat achter (de woning moet bezemschoon worden achtergelaten). Het is niet toegelaten om kinderen te laten springen op de bedden en in de zetels.

Indien de huurder mankementen ontdekt dient hij deze binnen de 24 h te signaleren aan de eigenaar/beheerder. Bij het verlaten van de woning moet de huurder eventuele anomaliën (schade, verlies,…) melden aan de eigenaar/beheerder.

Dieren : Huisdieren zijn niet toegelaten.

Annulatie : Alle annulaties dienen schriftelijk te gebeuren. Slechte weercondities kunnen geen reden zijn tot annulatie.

1°) Indien de huurder niet komt opdagen blijft de eigenaar het huurgeld behouden. De waarborg zal binnen de 2 weken teruggestort worden aan de huurder.

2°) Indien de huurder op voorhand annuleert, krijgt hij het huurgeld + waarborg terug indien de eigenaar erin slaagt om de woning aan dezelfde prijs te verhuren gedurende dezelfde periode.

Onderbreking van het verblijf : Een eventuele onderbreking van het verblijf kan niet worden aangewend om een deel van de huurprijs terug te vorderen.

In het geval huurder en verhuurder bij een geschil niet tot een overeenkomst komen, zijn enkel de rechtbanken van het district Gent bevoegd volgens de Belgische rechtspraak.